Register Deskundige Leidinggevende Projecten

De DLP-R (Register Deskundige Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grond roerende activiteiten (bodem gerelateerd). De DLP-R is in staat om, samen met de veiligheidskundige, maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren. De DLP-R werkt vanaf de veiligheidsklasse “Rood vluchtig??? tot en met “veiligheidsklasse Zwart??? nauw samen met de veiligheidskundige.
De DLP-R beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Hierbij is het van belang dat de DLP-R medewerkers aanspreekt op hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren. Aanvullend op de reguliere DLP wordt verlangd dat de DLP-R o.a. in staat is zelfstandig betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren en te beoordelen.

De DLP-R opleiding is sterk gericht op het praktisch ‘risico gestuurd’ werken.
In hoofdlijnen bestaat de opleiding uit de volgende onderwerpen;
• Relevante wet- en regelgeving (arbo/milieu)
• Verschillende fases in het bouwproces
• Informatiebronnen bodemkwaliteit en risicobeoordeling
• Voorbeelden van asbest in bodem en verschillende ander bodemvreemd materiaal (in potjes)
• Taken en verantwoordelijkheden
• Relevante arbeidshygiëne
• Opschalen van de klassen
• Meten en meetstrategieën met bodemvochtmetingen en online concentratiemetingen

Indien zowel het praktijk-examen en het theorie-examen met goed gevolg zijn afgelegd, dan ontvangt u het certificaat DLP-R en wordt u opgenomen in het register van de CROW. Het DLP-R certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en wordt uitgegeven door CROW.

Meer informatie over de CROW 400 vindt u op http://www.crow400.info

X