Verontreinigde Grond cursussen

Wanneer een werknemer tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigd grond kan dit risico’s met zich meebrengen. Elke werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigd grond wordt aangeraden om een bijpassende cursus te volgen. Zo geven wij cursussen voor asbestsaneerders, asbestherkenning en voor deskundig leidinggevende projecten. Daarnaast heeft elke werknemer die met verontreinigde grond in aanraking komt recht op medische keuringen. Je vindt alle cursussen, examens en keuringen op EDUQ Opleidingen.

Let op: Met onze verscherpte maatregelen kunnen al onze cursussen vanaf heden gelukkig gewoon doorgaan! EDUQ Opleidingen zet de gezondheid en veiligheid van onze klanten, trainers en medewerkers op de eerste plaats. Neem bij vragen direct contact met ons op.

Medische Keuring Asbestsaneerder

Voor werknemers in de asbestsanering is op grond van het Arbobesluit (hoofstuk 4, afdeling 5) een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, het zogenaamde GPO (Gericht Periodiek Onderzoek), verplicht. Tijdens deze keuring worden mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd. Verder krijgen werknemers informatie en advies ter preventie van mogelijke gezondheidsrisico’s. Keuring vindt plaats…

Medische Keuring Bodemsaneerder

Wanneer een werknemer tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigd grond kan dit risico’s met zich meebrengen. Elke werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigd grond heeft daarom recht op een periodieke medisch keuring . Vroeger werd de inhoud van de keuring bepaald door de vervuilingsklasse (T1, T2…
preventiemedewerker-cursus-eduq-gezondheid-veiligheid-werknemer

Register Deskundige Leidinggevende Projecten

De DLP-R (Register Deskundige Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grond roerende activiteiten (bodem gerelateerd). De DLP-R is in staat om, samen met de veiligheidskundige, maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren. De DLP-R werkt vanaf de…

DLP Herhaal (Deskundig Leidinggevende Projecten)

Als u werkt met verontreinigde grond brengt dit de nodige risico’s en gevaren met zich mee voor de gezondheid. Vooral in de bouw, grond-, weg- en waterbouw is de aanwezigheid van een DLP’er verplicht. Onder de verantwoordelijkheden van een DLP’er vallen het verkleinen van de kans op risico’s en calamiteiten.…

Asbestherkenning

U leert in één dag de belangrijkste aspecten van het herkennen van asbest in bulkmaterialen, zoals bouwmaterialen, afval en bodem. Naast de belangrijke specifieke informatie over asbest leert u, aan de hand van foto’s en vele voorbeeld monsters, asbesthoudende materialen te herkennen. De opleiding is bestemd voor iedereen die beroepsmatig…

Deskundig Leidinggevende Projecten CROW400

Als u werkt met verontreinigde grond brengt dit de nodige risico’s en gevaren met zich mee voor de gezondheid. Vooral in de bouw, grond-, weg- en waterbouw is de aanwezigheid van een DLP’er verplicht. Onder de verantwoordelijkheden van een DLP’er vallen het verkleinen van de kans op risico’s en calamiteiten.…
X