Medische Keuring Bodemsaneerder

Wanneer een werknemer tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigd grond kan dit risico’s met zich meebrengen. Elke werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigd grond heeft daarom recht op een periodieke medisch keuring .
Vroeger werd de inhoud van de keuring bepaald door de vervuilingsklasse (T1, T2 en T3 in CROW 132). De nieuwe bodemsanering keuringseisen worden volgens de meest recente CROW 132 onder meer bepaald door de eisen die het werk stelt.

Medische geschiktheid conform de CROW richtlijnen
Tijdens de keuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsklachten en -risico’s en lichamelijke afwijkingen in het algemeen en in relatie tot uw arbeidssituatie. Om deze in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw lengte en gewicht gemeten, uw bloed en urine onderzocht en uw longfunctie, oren en ogen gecontroleerd. In sommige gevallen vindt er ook nog een inspanningsonderzoek en een ECG plaats. Na de keuring ontvangt u bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring. Dit is conform de CROW richtlijnen 1 jaar geldig

X