Wat is asbest en hoe ga je hiermee om?

Van een BHV cursus tot veilig rijden in een heftruck, én van omgaan met asbest tot veilig werken langs de weg; bij EDUQ Opleidingen leer je alles omtrent veiligheid. Maar wat houden onze cursussen eigenlijk allemaal in en wanneer heb je een diploma of certificaat nodig? In deze blogserie lichten wij elke keer een cursus uit ons aanbod toe. We vervolgen deze serie met hoe om te gaan met asbest. 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe je met asbest omgaat, is het handig om allereerst te weten wat asbest nou eigenlijk is. Wat is asbest, is asbest gevaarlijk en hoe voorkom je zoveel mogelijk de risico’s op gezondheidsproblemen?

Asbest, wat is dat?
De naam asbest komt van het Griekse woord ‘Asbestos’, wat letterlijk ‘onverwoestbaar’ betekent. Technisch gezien is asbest een ideaal materiaal, omdat het brandwerend en goedkoop is. Tientallen jaren geleden bleken er echter serieuze gezondheidsrisico’s aan te hangen, waardoor het vandaag de dag vooral negatief in het nieuws komt. Eigenlijk is asbest een product van de natuur. Het is de verzamelnaam voor een aantal veelvoorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. 

Asbest komt voor in verschillende soorten en maten. Zo zijn de asbestvezels onder te verdelen in twee hoofdgroepen: 

  • spiraalvormige of serpijnachtige asbest 
  • en de rechte of amfibiloogachtige asbest

Waarom is asbest gevaarlijk?
Het lastige met asbest is dat je niet meteen merkt dat je bent blootgesteld aan asbest. Je krijgt geen jeuk, irritaties of uitslag. Je wordt niet direct ziek, zwak of misselijk en het kan wel tien tot soms veertig jaar duren voordat je klachten van blootstelling ondervindt. 

Asbest kun je op verschillende manieren binnenkrijgen: via eten en drinken, of via de huid en ademhaling. Het risico is het grootst via de ademhaling, omdat dit het meest voorkomt en tegelijkertijd het schadelijkst is. Er zijn verschillende ziekten waarbij asbest een oorzaak kan hebben, denk hierbij aan asbestose, pleurale plaques, asbest gerelateerde longkanker en mesothelioom. 

Wanneer wordt asbest gevaarlijk?
Na beschadiging kunnen de vezels van asbest zo klein worden dat ze niet meer met het blote oog te zien zijn. Ze verspreiden ze in de lucht waardoor je deze asbestvezels inademt. Deze blootstelling aan vezels kan gezondheidsrisico’s als gevolg hebben.

Is asbest niet verboden?
Asbest werd vroeger gebruikt in golfplaten, daken, afvoerbuizen, bloembakken, vensterbanken en nog veel meer. Je kunt wel nagaan waarom in 1993 de toepassing en de verkoop van asbest niet meer werd toegestaan. Ook het gebruik in de bouw werd toen definitief verboden . Toch wordt er vandaag de dag nog veel gewerkt met dit gevaarlijke natuurproduct. Dit komt doordat er nog veel asbest in de bestaande gebouwen aanwezig is, naar schatting enkele miljoenen kilo’s. Bij beschadiging van een gebouw – door bijvoorbeeld sloop, verbouwing of brand – vormt dit asbest een groot gezondheidsrisico voor iedereen die zich in en rond het gebouw bevindt. 

Hoe ga ik om met asbest?
Omdat het werken met asbest levensgevaarlijk kan zijn, moet het werk na waarneming volledig worden stilgezet. Allereerst moet de aanwezigheid van asbest in kaart worden gebracht, ook hier bestaat wetgeving voor. Het best kun je eerst je leidinggevende inlichten, die vervolgens een gecertificeerd bedrijf inschakelt dat het asbest kan inventariseren. Zij zijn de enigen die dit mogen doen, net als het saneren van het asbest. Een certificaatverstrekker geeft de certificaten af, maar mag deze ook weer intrekken als er ondermaats wordt gepresteerd. Zo werken we samen veilig aan het in kaart brengen en verwijderen van asbest.

Meer leren over asbest
Als je werkzaam bent in de bouw is het raadzaam om oplettend te zijn omtrent asbest. Ook als je niet direct klachten krijgt, kan het werken met asbest gezondheidsproblemen op de lange termijn veroorzaken. EDUQ Opleidingen biedt de cursus Asbestherkenning aan. Deze cursus is zeker aan te raden voor bijvoorbeeld KVP-ers, installateurs, aannemers, woningcorporaties, adviesbureaus, milieukundig begeleiders, afvalverwerkers, DLP-ers en iedereen die verder beroepsmatig in contact kan komen met asbest. Na de 1-daagse cursus van EDUQ Opleidingen ben je in staat om de risico’s van asbest goed in te schatten, asbest in diverse materialen te herkennen en hoe je verantwoord kunt handelen na het vinden van asbest.

Ik wil meer!
Zit je na deze blog toch nog met vragen over bijvoorbeeld de gevaren van asbest, heb je andere ideeën of wil je nog wat extra informatie? Mail ons naar info@eduq.nl of bel met 020 244 1500 en we komen zo snel mogelijk bij je terug!

X