Wat is asbest en hoe ga je hiermee om?

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe je met asbest om moet gaan, is het handig om eerst duidelijk te hebben wat asbest nou eigenlijk is. Dat zullen hier volgens uitleggen. Vervolgens zullen we uitleggen waarom asbest gevaarlijk is en hoe de risico’s die asbest met zich meebrengt zo klein mogelijk gehouden kunnen worden. 

Asbest, wat is dat?
De naam asbest komt van het Griekse woord ‘Asbestos’, wat letterlijk ‘onverwoestbaar’ betekent. Technisch gezien is asbest een ideaal materiaal om mee te bouwen, omdat het brandwerend en goedkoop is. Hierdoor is er in het verleden dan ook veel gebruik van gemaakt. Tientallen jaren geleden bleken er echter serieuze gezondheidsrisico’s aan asbest verbonden te zijn, waardoor het tegenwoordig vooral negatief in het nieuws komt.

Eigenlijk is asbest een natuurproduct. Het is de verzamelnaam voor een aantal veelvoorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. Asbest komt voor in verschillende soorten en maten. Zo zijn de asbestvezels onder te verdelen in twee hoofdgroepen: 

  • spiraalvormige of serpijnachtige asbest 
  • en de rechte of amfibiloogachtige asbest

Waarom is asbest gevaarlijk?
Het lastige van asbest is dat je het eigenlijk niet merkt als je er aan wordt blootgesteld. Je krijgt geen jeuk, irritaties of uitslag. Ook wordt je niet direct ziek, het kan namelijk wel tien tot soms veertig jaar duren voordat klachten door blootstelling aan asbest zich openbaren.

Asbest kun je op verschillende manieren binnenkrijgen: via eten en drinken, of via de huid en ademhaling. De meest voorkomende manier is via de ademhaling en de vorm die helaas ook het meest schadelijk is. Er zijn verschillende ziekten waarvan asbest de veroorzaker kan zijn. Denk hierbij aan asbestose, pleurale plaques, asbest gerelateerde longkanker en mesothelioom. 

Wanneer wordt asbest gevaarlijk?
Wanneer materiaal waarin zich asbest bevindt beschadigd wordt kunnen heel kleine asbestvezels vrij komen. Deze vezels zijn zo klein dat je ze niet met het blote oog kunt zien. Ze verspreiden zich in de lucht waardoor je deze asbestvezels inademt. Dit inademen van vezels kan gezondheidsrisico’s tot gevolg hebben.

Is asbest niet verboden?
Asbest werd vroeger gebruikt in golfplaten, daken, afvoerbuizen, bloembakken, vensterbanken en nog veel meer. Toen duidelijk werd wat de schadelijke gevolgen van asbest kunnen zijn, werd in 1993 de toepassing en de verkoop van asbest verboden. Ook het gebruik in de bouw was vanaf dat moment definitief niet meer toegestaan. In bestaande gebouwen is echter toch nog heel veel asbest aanwezig, naar schatting enkele miljoenen kilo’s. Daardoor wordt er vandaag de dag toch nog veel gewerkt met dit gevaarlijke natuurproduct. Bij beschadiging van een gebouw – door bijvoorbeeld sloop, verbouwing of brand – vormt dit asbest een groot gezondheidsrisico voor iedereen die zich in en rond het gebouw bevindt. 

Hoe ga ik om met asbest?
Omdat het werken met asbest levensgevaarlijk kan zijn, moet het werk na waarneming volledig worden stilgezet. Om de aanwezigheid van asbest tijdig op te merken is het goed om een cursus Asbestherkenning te doen. Na signalering moet allereerst de aanwezigheid van asbest in kaart worden gebracht, ook hier bestaat wetgeving voor. Het best kun je eerst je leidinggevende inlichten, die vervolgens een gecertificeerd bedrijf inschakelt dat het asbest kan inventariseren. Inventarisatie en sanering van asbest mag alleen gedaan worden door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Er zijn speciale certificerende instellingen die de certificaten voor asbestsaneringsbedrijven mogen afgeven. Naast het verstrekken van certificaten, hebben zij ook de mogelijkheid een certificaat weer in te trekken als zij daar reden toe zien. Op deze manier wordt er alles aan gedaan om het werken op plekken waar mogelijk asbest aanwezig is zo veilig mogelijk te houden.

Meer leren over asbest
Als je werkzaam bent in de bouw is het raadzaam om oplettend te zijn omtrent asbest. Ook als je niet direct klachten krijgt, kan het werken met asbest op de lange termijn gezondheidsproblemen veroorzaken. EDUQ Opleidingen biedt de cursus Asbestherkenning aan. Deze cursus is zeker aan te raden voor bijvoorbeeld KVP-ers, installateurs, aannemers, woningcorporaties, adviesbureaus, milieukundig begeleiders, afvalverwerkers, DLP-ers en iedereen die verder beroepsmatig in contact kan komen met asbest. Na de 1-daagse cursus van EDUQ Opleidingen ben je in staat om de risico’s van asbest goed in te schatten, asbest in diverse materialen te herkennen en weet je hoe je verantwoord kunt handelen na het signaleren van asbest.

Ik wil meer!
Heb je na deze blog vragen of wil je meer weten over bijvoorbeeld de cursus Asbestherkenning? Neem contact met ons op via info@eduq.nl of 020 244 1500en we komen zo snel mogelijk bij je terug!

X