De belangrijkste 3 taken van een preventiemedewerker

preventiemedewerker-cursus-eduq-gezondheid-veiligheid-werknemer

Sinds de arbeidsomstandigheden- wetswijziging van juli 2005 is de preventiemedewerker geïntroduceerd. Een preventiemedewerker is een deskundige werknemer die de werkgever ondersteunt bij de zorg voor dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Maar wat doet deze preventiemedewerker dan precies?

Elk bedrijf moet een preventiemedewerker hebben die over de kennis over de arbeidsrisico’s binnen de organisatie beschikt. Al is het wel mogelijk om hier speciale cursussen of trainingen voor te volgen; het hebben van een certificaat is geen verplichting. De preventiemedewerker is geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat bedrijven meer deskundigheid rondom gezondheid- en veiligheidsrisico’s ‘binnenshuis’ zouden ontwikkelen. Wie dagelijks op de werkvloer is en deel uitmaakt van de bedrijfscultuur, zal problemen eerder kunnen constateren dan een externe partij.

Dit zijn de 3 wettelijke taken van een preventiemedewerker

In de Arbowet staan drie wettelijke taken waar je als preventiemedewerker aan moet voldoen:

  1. Je ondersteunt de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  2. Als preventiemedewerker moet je adviseren aan en samen werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. In het basiscontract staat ook vastgelegd dat de bedrijfsarts tijd moet reserveren voor overleg met jou als preventiemedewerker.
  3. Je bent verantwoordelijk voor het (mede) uitvoeren van alle Arbo-maatregelen.

Welke overige taken heeft de preventiemedewerker?

Naast de wettelijke taken komen ook extra taken om de hoek kijken. Zo ben je vaak de aangewezen persoon om voorlichting te geven, BHV te organiseren, te overleggen met de ondernemingsraad en het registreren van ongevallen. Daarnaast heb je ook mogelijke praktische taken. Zo geef je voorlichting over het onderhoud van apparaten en geef je instructie over het werken met gevaarlijke stoffen. Ook stimuleer en controleer je het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Waar moet je op letten voordat je start als preventiemedewerker?

Zorg altijd voor een duidelijke taakomschrijving met taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen. Daarnaast is het aan te raden om een praktische training, cursus of bijscholing te volgen. Houd er verder rekening mee dat je vaak alleen in de functie staat; je werkt als solist. Het is dan fijn om advies te kunnen vragen aan specialisten. Als er specifieke kennis ontbreekt dan kun je bij bekende en erkende deskundigen aankloppen. Denk hierbij aan een arbeidshygiënist, veiligheidsdeskundige of arbeids- en organisatiedeskundige.

Wie is er verantwoordelijk?

De preventiemedewerker is niet eindverantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Dit is en blijft de werkgever. Niet elke organisatie hoeft een preventiemedewerker aan te stellen. Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers mag de werkgever deze taak ook zelf op zich nemen. In dit geval moet de werkgever dan wel aan dezelfde eisen van deskundigheid voldoen als wanneer er een preventiemedewerker aangesteld zou worden.

Er mogen alleen externe deskundige personen in worden geroepen als er echt geen mogelijkheden zijn om de Arbo-ondersteuning vanuit de organisatie zelf te regelen.

Toch merk je in de praktijk dat minder dan de helft van alle werkgevers in Nederland de wettelijke verplichte preventiemedewerker heeft aangewezen. Dit komt ook doordat ‘Arbo” er vaak een beetje ‘bij hangt’. In de praktijk ontbreekt het niet alleen aan budget, maar ook aan beschikbare tijd, overlegmomenten met het management en draagvlak vak de achterban om de taak serieus te nemen. Bij EDUQ Opleidingen bieden wij de cursus Preventiemedewerker voor slechts 208 euro aan. Gezondheid en veiligheid komt ook bij ons altijd op de eerste plaats.

Ik wil meer informatie

Zit je na deze blog toch nog met vragen over de preventiemedewerker of wil je je aanmelden voor onze cursus? Heb je andere ideeën, opmerkingen of wil je nog wat extra informatie? Mail ons naar info@eduq.nl of bel 020 244 1500 en we komen zo snel mogelijk bij je terug!

X