Veilig werken langs de weg, hoe doe je dat?

Veilig werken langs de weg, hoe doe je dat eigenlijk en waar moet je rekening mee houden? Waar zitten de gevaren en hoe zorg je ervoor dat de risico’s voor jezelf en voor je collega’s zo klein mogelijk blijven?

Wat zijn de risico’s?

Het werken langs een openbare weg is nooit zonder gevaren. Verkeer kan op een behoorlijke snelheid voorbij komen. Uiteraard brengt dit risico’s met zich mee. Uit onderzoek van TNO blijkt dat één op de tien wegwerkers per jaar een bijna-ongeluk krijgt. Om ongelukken én bijna-ongelukken te voorkomen, is zijn duidelijke afspraken tijdens het werk belangrijk. Daarnaast moeten de aanwezige risico’s heel duidelijk zijn, zowel voor werkgever als werknemer.

Hoe ga ik om met veiligheidsrisico’s als ik langs de weg werk?

In de meeste gevallen wordt aangeraden om een Veiligheids- en Gezondheidsplan op te stellen. Hierin beschrijft de opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen er worden getroffen om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen.

Bij de risico-inventarisatie moet je rekening houden met het werk dat uitgevoerd moet worden en wat de omstandigheden zijn. Daarbij kan je denken aan de verkeersdrukte, aanwezigheid van zebrapaden, en of er scholen in de buurt zijn. Zo kan je bepalen wat de drukste momenten met de hoogste risico’s zijn en op basis daarvan besluiten wat de beste dagen en/of tijden zijn om aan het werk te gaan. Ook is het noodzakelijk omwonenden, politie en lokale media in te lichten over de op handen zijnde werkzaamheden.

Zorg er te allen tijde voor dat je goed zichtbaar bent als je aan het werk bent langs de weg. Zo heb je wettelijk verplichte signaalkleding, waarin je voor al het overige verkeer goed zichtbaar bent. Deze signaalkleding moet aan verschillende regels voldoen en moet altijd gesloten worden gedragen.

Hoe bereid ik mij voor om langs de weg te kunnen werken?

Allereerst is het belangrijk om een overzicht te hebben van al je benodigdheden voor het uit te voeren werk. Denk hierbij aan verkeersborden, afzettingen en benodigde materialen voor de klus. Zorg er daarnaast voor dat je van tevoren al je materialen en machines hebt gecheckt en dat alles op tijd aanwezig op de werkplek. Zo voorkom je onnodige ergernissen en oponthoud. Zorg daarnaast ook voor wat reserve gereedschappen en -onderdelen, zodat je kleine complicaties meteen zelf kunt oplossen.

Check voordat je begint aan je werkdag altijd of alle bebording en afzettingen nog aanwezig zijn en op de juiste manier zijn neergezet. Mocht dit niet het geval zijn, of heb je twijfels, bespreek dit dan altijd met je leidinggevende. Zo ben je samen verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.

Meer leren over veilig werken langs de weg

Om er zeker van te zijn dat iedereen op de hoogte is van de regels, wetgeving en veiligheid omtrent het veilig werken langs de weg is het noodzaak dat elke werknemer de cursus Veilig werken langs de weg  heeft gevolgd en afgerond. Deze cursus is voor alle professionals die werken aan de uitvoering van en regelgeving over wegafzettingen. Ook voor werknemers die vallen onder de bouw-CAO en aan de weg werken, maar niet zelf de afzettingen plaatsen is deze cursus verplicht.

Na de 1-daagse cursus Veilig werken langs de weg van EDUQ Opleidingen ben je in staat om goede arbeidsomstandigheden realiseren, de verkeersveiligheid voor weggebruikers te bevorderen en filevorming en verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.

Ik wil meer!

Heb je na deze blog nog met vragen over de cursus Veilig werken langs de weg, of andere veiligheidscursussen uit ons aanbod? Neem contact met ons op via info@eduq.nl of  020 244 1500. Wij beantwoorden graag je vragen!

X