Hoe werkt de digitale tachograaf?

Weet waar veiligheid op de weg om draait met VCA VOL certificering.

Iedereen die beroepsmatig vaak achter het stuur zit van een vrachtwagen, heeft er vast al eens mee te maken gehad. De digitale tachograaf. Maar wat is het nou eigenlijk? Voor wie is het bedoeld en hoe werkt het?

De digitale tachograaf registreert elektronisch de rij- en rusttijden van de bestuurder. De gereden snelheid, het aantal afgelegde kilometers, de activiteiten van en wie de bestuurder is worden ook bijgehouden. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen op de chip van de bestuurderskaart en in het geheugen van de tachograaf zelf.

Waarom heb ik een digitale tachograaf nodig?

Sinds mei 2006 moeten nieuwe vrachtvoertuigen zijn voorzien van een digitale tachograaf. De hierdoor verkregen gegevens kunnen namelijk moeilijker gemanipuleerd worden. Dat komt door het gebruik van een bestuurderskaart en het opslaan van de gegevens. Het apparaat biedt meer inzicht in rij- en rusttijden. Toch hoeft niet iedere bestuurder van een vrachtauto een tachograaf te gebruiken. Er zijn een aantal internationale en nationale vrijstellingen. Deze vrijstellingen kun je krijgen door aan te tonen dat je aan de voorwaarden voldoet.

Een van deze internationale vrijstellingen geldt voor voertuigen van niet meer dan 7,5 ton. Het voertuig moet daarnaast bestemd zijn voor het transport van spullen die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft. Ook moet het voertuig binnen 100 kilometer rond de vestigingsplaats worden gebruikt en niet meer dan 12 uur per week worden ingezet. Om dit aan te tonen moeten de rijtijden geregistreerd worden. Of dit op papier of in een computer is, maakt daarbij niet uit. Wel is het aan te raden om de volgende informatie te noteren: datum, naam chauffeur, begin kilometerstand, eind kilometerstand, beginrijtijd, eindrijtijd en een paraaf van de chauffeur.

Soorten tachograafkaarten

Gegevens kunnen in de tachograaf worden vergrendeld met behulp van een bedrijfskaart. Hierdoor zijn de gegevens niet toegankelijk voor een ander bedrijf als het voertuig van eigenaar wijzigt. Alle gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een controlekaart of een werkplaatskaart. Er zijn in totaal vier soorten tachograafkaarten: bestuurderskaart, controleurskaart, werkplaatskaart en bedrijfskaart.

De bestuurderskaart wordt gebruikt door bestuurders om rij-, rust- en activiteitinformatie vast te leggen. De controleurskaart wordt door wetshandhaving instanties gebruikt om gegevens van de tachograaf op te halen. De controleurskaart overschrijft elke vergrendeling die door bedrijven is ingesteld. Werkplaatskaarten worden gebruikt door geautoriseerd en officiële tachograaftechnici om tachografen te kalibreren, installeren of repareren.

Bedrijfskaarten, als laatste, worden door bedrijven gebruikt om gegevens over hun werknemers en voertuigen op te halen uit de tachograaf. Met deze kaart kunnen bedrijven derden machtigen om gegevens te verzamelen en ze kunnen informatie vergrendelen.

Wat staat er allemaal op de bestuurderskaart?

Op de bestuurderskaart worden de rij- en rusttijden van de bestuurder voor ten minste 28 dagen opgeslagen. Na deze 28 dagen worden de gegevens van de eerste dag weer overschreven met nieuwe gegevens. Daarom is het belangrijk om de bestuurderskaart elke 28 dagen uit te lezen zodat de gegevens bewaard worden.

Uit de praktijk is echter gebleken dat de kaart sneller vol staat wanneer er meer stops per dag plaatsvinden. De opslagcapaciteit is dan al eerder bereikt. Dit moet direct uitgelezen worden, zodat er geen gegevens verloren gaan.

Om rij- en rusttijden exact weer te kunnen geven, wordt er ook geregistreerd welke bestuurderskaarten zijn ingevoerd en of er foutieve handelingen of pogingen tot fraude zijn gedaan.

Het gebruik van de bedrijfskaart

Naast een bestuurderskaart is het bedrijf ook verantwoordelijk voor de bedrijfskaart. Hier worden gebruikte voertuigen aan het bedrijf gekoppeld. De bedrijfskaart wordt ook gebruikt om gegevens uit de digitale tachograaf te downloaden. Deze bedrijfskaart wordt bij gebruik van een voertuig in de digitale tachograaf gestoken. Zorg er altijd voor dat de bedrijfskaart weer meegenomen wordt na gebruik van het voertuig. Een ander bedrijf kan nu niet op jouw bedrijf of naam rijden en je gegevens zijn ook niet te zien.

Kosten bij onjuist gebruik van de digitale tachograaf

Te laat uitlezen van de bestuurderskaart of van het massageheugen van de digitale tachograaf kan flinke geldboetes opleveren. Volgens de boetecatalogus kunnen de boetes variëren tussen de 1.100 euro en 2.200 euro. De kosten moeten door de werkgever worden betaald.

Ik wil meer!

Zit je na deze blog toch nog met vragen over de digitale tachograaf of over een van onze (CODE 95) cursussen? Heb je andere ideeën of wil je nog wat extra informatie? Mail ons naar info@eduq.nl of bel met 020 244 1500 en we komen zo snel mogelijk bij je terug!

X