Register Deskundige Leidinggevende Projecten

De DLP-R (Register Deskundige Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grond roerende activiteiten (bodem gerelateerd). De DLP-R is in staat om, samen met de veiligheidskundige, maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren. De DLP-R werkt vanaf de veiligheidsklasse “Rood vluchtig??? tot en met “veiligheidsklasse Zwart??? nauw samen met de veiligheidskundige.
De DLP-R beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Hierbij is het van belang dat de DLP-R medewerkers aanspreekt op hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren. Aanvullend op de reguliere DLP wordt verlangd dat de DLP-R o.a. in staat is zelfstandig betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren en te beoordelen.

De DLP-R opleiding is sterk gericht op het praktisch ‘risico gestuurd’ werken.
In hoofdlijnen bestaat de opleiding uit de volgende onderwerpen;
• Relevante wet- en regelgeving (arbo/milieu)
• Verschillende fases in het bouwproces
• Informatiebronnen bodemkwaliteit en risicobeoordeling
• Voorbeelden van asbest in bodem en verschillende ander bodemvreemd materiaal (in potjes)
• Taken en verantwoordelijkheden
• Relevante arbeidshygiëne
• Opschalen van de klassen
• Meten en meetstrategieën met bodemvochtmetingen en online concentratiemetingen

Indien zowel het praktijk-examen en het theorie-examen met goed gevolg zijn afgelegd, dan ontvangt u het certificaat DLP-R en wordt u opgenomen in het register van de CROW. Het DLP-R certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en wordt uitgegeven door CROW.

Meer informatie over de CROW 400 vindt u op http://www.crow400.info

De cursus is bestemd voor diegenen die betrokken zijn bij grond roerende activiteiten in of met verontreinigde (water-) bodem /waterbodem met klasse rood ‘vluchtig’ en klasse zwart zoals:
• Opdrachtgevers GWW
• Aannemers GWW
• Bekabelaars
• Calculatoren GWW
• Gemeente / provincie / RUD (Regionale Uitvoerings Dienst)
• Milieu adviesbureaus

Vooropleiding: MBO + niveau door opleiding of ervaring en/of DLP

Na de volledige opleiding bent u goed voorbereid op het examen ‘DLP-R’ . Indien zowel het praktijk-examen en het theorie-examen met goed gevolg zijn afgelegd CROW, dan ontvangt u het certificaat DLP-R en wordt u opgenomen in het register van de CROW. Het DLP-R certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en wordt uitgegeven door CROW.

Deze opleiding DLP-R bestaat uit twee modules en twee examens (theorie en praktijk).
Module 1 : 2-daagse DLP theorieopleiding

Module 2 : 1-daagse opleiding ‘meten van gassen en dampen’ en examentraining

U bent niet verplicht om beide modulen te volgen voor het examen. Indien u bijvoorbeeld reeds beschikt over een DLP certificaat (CROW400!) of een certificaat meten van gassen en dampen, dan kunt u ook kiezen voor alleen module 1 of module 2.
Het examen voor de opleiding DLP-R wordt afgenomen door een examinator van CROW volgens de toets-termen uit de CROW 400 pagina 66 en 67 bijlage VI. Het examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijk-examen en wordt op verschillende locaties in Nederland afgenomen.
In tegenstelling tot het examen van de reguliere DLP opleiding maakt het DLP-R examen geen deel uit van DLP-R opleiding. U dient het zelf de aanmelding te verzorgen voor het examen via de website van de CROW. Indien gewenst kunnen wij u, tijdens module 2 van de opleiding, natuurlijk wel begeleiden bij de inschrijving.

Tarief Register Deskundig Leidinggevende Projecten
Module 1 : 2-daagse DLP theorie opleiding
Module 2 : 1-daagse opleiding ‘meten van gassen en dampen’ en examentraining

De kostprijs module 1 (2 dagen) bedraagt € 472,00 excl. btw en inclusief originele CROW 400 publicatie.
De kostprijs voor module 2 (1 dag) bedraagt € 278,00 excl. btw en inclusief gebruik materialen

De kostprijs voor het examen DLP-R wordt bepaald door CROW en ook door de CROW gefactureerd. Momenteel bedraagt de kostprijs voor het theorie-examen € 157,00 en voor het praktijkexamen € 362,00 ex btw.

Vul voor meer informatie ons offerteformulier in of schrijf u direct in Haarlem, Hoofddorp of in Leiden.

Cursusdata

Er zijn momenteel geen data bekend voor deze opleiding.
Neem contact met ons op.

De cursus kan incompany worden georganiseerd. De cursus vindt dan op de eigen locatie of bedrijf plaats. Op deze wijze kunnen de werknemers direct de lesstof in hun eigen werkomgeving leren toepassen.

Een incompany traject biedt enkele voordelen:

  • Programma volledig afstemmen op specifieke aspecten
  • Het bespaart reistijd
  • Oefenen direct in de eigen werkomgeving
  • Gebruik maken van je eigen materiaal
  • Volledig flexibel in het plannen van een tijdstip

Het is ook mogelijk een groep medewerkers te laten opleiden op onze cursuslocaties in Haarlem, Hoofdorp of in Leiden . De medewerkers volgen dan een besloten cursus die alleen voor hen is bedoeld. Ook hierin kunnen wij maatwerk bieden.

Meer weten? Neem contact op met mij voor advies op maat of vul voor meer informatie ons offerteformulier in.

TRAININGSLOKALEN

Onze opleidingen worden gegeven in Haarlem, Hoofddorp of Leiden.

aed-hartstilstand-defibrillator-eduq-tips-opleidingen-hart

Onze tevreden klanten

DE CIJFERS

8000
Cursisten
9.6
Tevredenheid
7360
Geslaagden

X