Verontreinigde Grond cursussen

Voor iedereen die aanraking komt met verontreinigde grond!

Kom jij tijdens je werk regelmatig in aanraking met verontreinigde grond? Dan is het goed een cursus te volgen zodat je rekening kan houden met de risico’s! EDUQ Opleidingen biedt cursussen asbestherkenning en deskundig leidinggevende projecten.

preventiemedewerker-cursus-eduq-gezondheid-veiligheid-werknemer

Register Deskundige Leidinggevende Projecten

De DLP-R (Register Deskundige Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grond roerende activiteiten (bodem gerelateerd). De DLP-R is in staat om, samen met de veiligheidskundige, maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren. De DLP-R werkt vanaf de…

DLP Herhaal (Deskundig Leidinggevende Projecten)

Als u werkt met verontreinigde grond brengt dit de nodige risico’s en gevaren met zich mee voor de gezondheid. Vooral in de bouw, grond-, weg- en waterbouw is de aanwezigheid van een DLP’er verplicht. Onder de verantwoordelijkheden van een DLP’er vallen het verkleinen van de kans op risico’s en calamiteiten.…

Asbestherkenning

U leert in één dag de belangrijkste aspecten van het herkennen van asbest in bulkmaterialen, zoals bouwmaterialen, afval en bodem. Naast de belangrijke specifieke informatie over asbest leert u, aan de hand van foto’s en vele voorbeeld monsters, asbesthoudende materialen te herkennen. De opleiding is bestemd voor iedereen die beroepsmatig…

Deskundig Leidinggevende Projecten CROW400

Als u werkt met verontreinigde grond brengt dit de nodige risico’s en gevaren met zich mee voor de gezondheid. Vooral in de bouw, grond-, weg- en waterbouw is de aanwezigheid van een DLP’er verplicht. Onder de verantwoordelijkheden van een DLP’er vallen het verkleinen van de kans op risico’s en calamiteiten.…
X